Hjälp till självhjälp

Tillfriskna ur ett missbruk är en process som handlar om att bli vän med sig själv. För om jag inte kan älska mig själv kan jag heller inte älska någon annan. För att börja älska sig själv måste man hålla samtalet med sig själv öppen och ärlig. Ingen kan hjälpa en missbrukare att bli drogfri, vi kan bara ge honom hjälp till självhjälp.

Steg 1
Steg ett handlar om att vi stannar upp och definierar och erkänner vad som verkligen är vårt problem och att vi erkänner att vi är besegrade. Vi inser att vi behöver hjälp, vi är kraftlösa. Det som hindrat detta tidigare är vår egenvilja och förnekelsen. Genom att vi medger våra brister, erkänner problemet och att vi är maktlösa kan vi börja upptäcka hur det verkligen ser ut. Processen i steg ett består alltså av att ge problemet ett namn och erkänna sitt nederlag. Steg ett handlar om att ge upp och att inse att vi behöver hjälp. Första steget måste ta tas till 100 % för att det ska fungera. När vi ser sanningen blir vi fria från problemet. Steg ett banar vägen för steg två.

Steg 2
När vi nu insett att vi inte kan lösa problemet själva öppnar sig en hel rad av möjligheter. Genom att erkänna att vi var besegrade i steg ett och att vi inte kan lösa det själva så måste lösningen finnas någonstans utan för vår kontroll. Steg två handlar om att vi börjar leta efter en lösning. Jag måste hitta en tro på att det någonstans verkligen finns en lösning, vi måste få tilltro. Tilltro är ett val, ett val som innebär att man väljer att tro att det finns något som kan hjälpa mig. Allt i livet börjar med en tanke, en tanke om att detta är realiserbart. Steg två innebär att vi börja tro på att det finns en kraft starkare än vår egen som kan hjälpa mig och som kan ge mig mitt förstånd tillbaka. När vi börjar tro annorlunda börjar vi också kunna välja annorlunda, nya vägar öppnar sig.

Steg 3
Steg två banar vägen för steg tre som innebär att vi fattar ett beslut att låta Guds vilja styra våra liv. I steg ett och två samlar vi in information för att kunna ta steg tre. Det finns två viljor på jorden människans egenvilja och Guds vilja. Gud så som vi uppfattar honom uttrycker de tydligt, vilket innebär att vi själva får bilda en uppfattning om Gud.  I steg två trodde vi på att det fanns en starkare kraft det vi nu gör är att föreställa oss denna kraft. En kraft som kan och vill hjälpa och som vi nu lämnar över till. Steg tre är bara ett beslut att lämna över sin egen vilja till denna kraft, detta måste direkt åtföljas av en omedelbar handling som är steg fyra.

Dessa steg är  ifrån 12-stegsprogrammet som är en självhjälpsgrupp, men ibland kan det behövas extra stöd för missbrukaren. Du kan man söka hjälp på ett behandlingshem som arbetar med 12-steg.